Uppträdanderegler Team Aron CK

Medlem av Team Aron CK representerar klubben i olika sammanhang och föregår alltid med gott exempel. Extra viktigt är det att följa klubbens uppträdanderegler när man har på sig klubbens kläder. Medlem i klubbkläder kommer bedömas av andra utiftrån sitt beteende i olíka situationer, därför är det alltid viktigt tänka på sitt eget uppträdande så att man bidrar till att skapa en positiv trafikmiljö genom korrekt uppträdande och agerande.

Tänk på att ett felaktigt beteende och agerande drabbar klubbens image, dina klubbkompisar, våra sponsorer och Barncancerfonden likväl som det drabbar dig själv.

Inom Team Aron Cykelklubb föregår vi alltid med gott exempel oavsett hur vi anser oss bli behandlade av andra.

 

  • Vi bemöter alla med ett leende, det skapar en god stämning och skapar positiv energi
  • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
  • Föregå alltid med gott exempel inför andra trafikanter.
  • Var hjälpsam mot dina medtrafikanter oavsett fordonsburna eller gående.
  • Bär alltid hjälm när du cyklar, som förebild för andra cyklister och för din egen säkerhet.
  • Följ trafikreglerna och riskera inte olyckor genom stressande situationer.
  • Skrik inte eller prata med alltför hög röst, varken till dina medcyklister eller andra trafikanter
  • Gör inga obscena tecken eller slå på t ex bilar eller mot andra trafikanter när de gör fel.
  • Stanna alltid vid olyckor och kolla om hjälp behövs.
  • Anpassa farten efter trafiken runtomkring för att undvika farliga situationer.

Personuppgiftspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn och adress . Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätthålla medlemregister

Vi har fått dina uppgifter från dig Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas av Team Aron CK.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Svenska Cykelförbundet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är ordförande i Team Aron CK. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@teamaronck.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.