Uppträdanderegler Team Aron CK

Medlem av Team Aron CK representerar klubben i olika sammanhang och föregår alltid med gott exempel. Extra viktigt är det att följa klubbens uppträdanderegler när man har på sig klubbens kläder. Medlem i klubbkläder kommer bedömas av andra utiftrån sitt beteende i olíka situationer, därför är det alltid viktigt tänka på sitt eget uppträdande så att man bidrar till att skapa en positiv trafikmiljö genom korrekt uppträdande och agerande.

Tänk på att ett felaktigt beteende och agerande drabbar klubbens image, dina klubbkompisar, våra sponsorer och Barncancerfonden likväl som det drabbar dig själv.

Inom Team Aron Cykelklubb föregår vi alltid med gott exempel oavsett hur vi anser oss bli behandlade av andra.

 

 • Vi bemöter alla med ett leende, det skapar en god stämning och skapar positiv energi
 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 • Föregå alltid med gott exempel inför andra trafikanter.
 • Var hjälpsam mot dina medtrafikanter oavsett fordonsburna eller gående.
 • Bär alltid hjälm när du cyklar, som förebild för andra cyklister och för din egen säkerhet.
 • Följ trafikreglerna och riskera inte olyckor genom stressande situationer.
 • Skrik inte eller prata med alltför hög röst, varken till dina medcyklister eller andra trafikanter
 • Gör inga obscena tecken eller slå på t ex bilar eller mot andra trafikanter när de gör fel.
 • Stanna alltid vid olyckor och kolla om hjälp behövs.
 • Anpassa farten efter trafiken runtomkring för att undvika farliga situationer.

Personuppgiftspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn och adress . Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätthålla medlemregister

Vi har fått dina uppgifter från dig Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas av Team Aron CK.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Svenska Cykelförbundet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är ordförande i Team Aron CK. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@teamaronck.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Policy för Samarbeten / Sponsring

Bakgrund

Cykelklubben T.A.C.K (Team Aron CK) grundades 2020 av några hängivna cyklister i samarbete med äventyraren och föreläsaren Aron Anderson. Cyklisterna hade tidigare varit aktiva i Barncancerfondens olika Ride of Hope event där de funnit cykelglädje samtidigt som man bidragit till Barncancerfondens viktiga arbete. Aron som själv drabbades av cancer som barn är en välkänd profil som gjort många olika äventyr utifrån sina förutsättningar för att bidra till samma syfte. T.A.C.K drivs av en medlemsvald styrelse som arbetar för att samla cyklister till sina olika event och träningar med värdegrunden:

T.A.C.K samlar framförallt cyklister som har cykel som sin motionsform och syns därmed även i olika motionslopp förutom i egna event. Alla som arbeter inom T.A.C.K gör det ideellt och allt överskott går till Barncancerfonden. T.A.C.K har sedan starten med hjälp av medlemmar och samarbetspartners bidragit med över 1 200 000 kronor till Barncancerfonden (januari 2023).

Samarbete/sponsring

Vi erbjuder företag eller andra verksamheter att samarbeta med T.A.C.K med syftet att bidra till Barncancerfonden. Vi värnar om allas identiterer och ser alltid till att t ex logotyper behandlas med respekt och enligt de regler som är satta. Med det så vill vi även vara tydliga med att Barncancerfondens logotype ej får användas av samarbetspartners utan vi hänvisar logotyper eller godkända  skrivningar som tillahandahålls eller godkänts av T.A.C.Ks styrelse.

Samarbete/sponsring kan ske i olika former t ex genom att synas på T.A.C.K kollektion, T.A.C.K hemsida eller genom att förse T.A.C.K med varor som minskar kostnader för T.A.C.K vid event vilket gör att ett större överskott kan lämnas till Barncancerfonden.  Vi i är öppna för olika idéer. Det enda vi aldrig tummar på är vår egen och Barncancerfondens värdegrund eller andra satta regler.

Ersättning/reglering av bidrag

När ersättnings ska regleras för överenskomna bidrag så sker det antingen via:

 1. Faktura från Barncancerfonden
 2. Insättning till T.A.C.K insamling hos Barncancerfonden
 3. Faktura utställd av Team Aron Sport Club (juridiska namnet för T.A.C.K – Team Aron CK) med organisationsnummer 802496-6106.

Överenskommelse med T.A.C.K om samarbete/sponsring

Styrelsen i T.A.C.K bär det fulla ansvaret för alla avtal som tecknas med klubben. Vi uppmuntrar alla medlemmar att hjälpa till med att hitta samarbetspartners, styrelsen måste dock godkänna samarbeten innan de kan ingås. Styrelsen kan även utse en sponsoransvarig som godkänner sponsorsamarbeten, det ska i så fall framgå av protokoll från gällande års konstituerande styrelsesammanträde. Kommunikation med styrelsen sker via email info@teamaronck.se . Utsedd sponsoransvarig för 2023 är Magnus Erlandsson.

Även eventuella trycksaker eller andra sammanhang där T.A.C.K logotyper önskas användas ska på förhand godkännas av styrelsen eller sponsoransvarig enligt ovanstående process.